Selecteer een pagina

NOAB presenteert het beleidsplan voor 2016 – 2018: Wie A zegt, moet ook B zeggen. Dit beleidsplan focust op het toekomstbestendig maken van kantoren op drie gebieden: automatisering, kwaliteitsborging en nieuwe businessmodellen.

Automatisering
NOAB steekt in op automatisering met ICT-ontzorging door de adviesgroep uit te breiden, kortingen op te vragen bij leveranciers, te onderzoeken welke koppelingen tussen pakketten nog ontbreken, pilots met handige tools, themabijeenkomsten en sprekers op bijvoorbeeld de ledendag. De informatie wordt samengebracht op dossierpagina’s op het NOAB-kenniscentrum.

Kwaliteitsborging
Bij uitvragende partijen, zoals banken en overheid, krijgen en bevestigen we een vertrouwenspositie door het bewust uitdragen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. NOAB is geen papieren tijger, maar neemt de zelfregulering serieus door het nemen van strenge, maar rechtvaardige maatregelen en sancties. Er volgt een nieuwe gedragscode, er komt een vertrouwenspersoon en er wordt voorgelicht over ethiek en integriteit als businessmodel. Tuchtrechtspraak en het kwalificatieonderzoek worden aangescherpt.

Businessmodellen
Het is ook de periode waarin Value Based Pricing zijn intrede doet, klanten zich achter de oren beginnen te krabben bij de kosten van hun kantoor en de vakmedia duidelijk zijn: de boekhouder en accountant moeten gaan adviseren. NOAB lanceert de MKB Ondernemerscoach: een intensief meerjarig traject om het kantoor om te turnen tot een kantoor met een hoge ‘customer intimacy’ en een stabiele omzet uit advies.