Selecteer een pagina

NOAB presenteert het beleidsplan voor 2010 – 2015: Strategische keuzes in een verander(en)de omgeving.

Dit beleidsplan richt zich op een verdere invulling van de lobby en de externe afspraken die NOAB heeft gemaakt met uitvragende partijen zoals overheid en banken, maar ook marktpartijen. Die externe afspraken hebben gevolgen voor de interne afspraken over de kwaliteitsborging. Daarmee wordt in dit tijdvak de onderscheidende positie veilig gesteld: NOAB-leden profiteren wel, free-riders zonder keurmerk vallen buiten de boot.

In het dienstenpakket worden ‘ledenvoordeeltjes’ geschrapt. De focus komt nu al op diensten die kantoren helpen de komende adviesrol in te vullen. In de belangenbehartiging onderhouden we het netwerk en benutten we kansen voor nieuwe afspraken die de leden vooruit helpen. Zingeving en het ‘clubgevoel’ blijven bij een vereniging een belangrijk ingrediënt en we verhogen de betrokkenheid o.a. door thema- en discussiebijeenkomsten te organiseren over belangrijke onderwerpen.