Selecteer een pagina

In het beleidsplan ‘Stilstaan is geen optie!’ gaat NOAB een andere koers varen. De markt en de klant vraagt om een andere type kantoor. Er wordt een profiel geschetst van het Kantoor van de Toekomst, gebaseerd op een vertrouwd adviseur 2.0 die de adviesrol écht kan invullen met meerwaarde voor de ondernemer.
NOAB gaat aan de slag met een bijbehorend curriculum. De kwaliteitsborging zal worden herijkt, de belangenbehartiging wordt onder de loep genomen en de dienstverlening wordt meer toegespitst op het nieuwe profiel.

Aan de basis staat NOAB Next, een compleet programma om IT en processen op het kantoor te optimaliseren en zoveel mogelijk te automatiseren. NOAB ziet dit als een basisvoorwaarde voor kantoren om verder te kunnen groeien in hun nieuwe rol.