Selecteer een pagina

Berry Welten: netwerker pur sang
NOAB heeft na negen jaar afscheid genomen van haar markant voorzitter Berry Welten. Van 2004 tot 2013 was Berry Welten voorzitter van NOAB. In deze periode werd hij twee keer als voorzitter herkozen en maakte NOAB een forse ledengroei door. Als netwerker was Berry Welten het gezicht van NOAB, wat bijdroeg aan een bredere bekendheid van NOAB in de sector. Namens NOAB had Berry Welten zitting in het hoofdbestuur en bepaalde commissies van MKB Nederland en nam hij deel aan het Beconoverleg.

Nieuwe voorzitter 
In de Algemene Ledenvergadering van 12 juni 2013 droeg hij het voorzitterschap over aan Martien Hermans, die tot dan toe de rol van vicevoorzitter en secretaris vervulde.