Selecteer een pagina

In december van het jaar 2000 treedt Harry van der Voet terug als eerste voorzitter van NOAB. Hij draagt de voorzittershamer over aan Ingrid Rosink, die de vereniging een nieuwe periode inleidt.

Harry van der Voet: grondlegger en bemiddelaar
Harry van der Voet was een markant voorzitter die het klaarspeelde om een bestuur voorkomende uit drie bloedgroepen (fusie NVAK, NIVAK en NVGA) bijeen te houden en tot daadkracht te bewegen. Hij was de eerste zeven jaren voorzitter. Een periode waarin het fundament werd gelegd waarop NOAB nu nog rust.