Selecteer een pagina

In 2013 is NOAB klaar voor een andere inrichting van inspraak en verenigingsstructuur. De Algemene Ledenvergadering wordt vervangen door de Ledenraad, met daarin afgevaardigden van alle afdelingen. De Ledenraad beslist vanaf nu over het beleid en de strategische koers. Hiermee wordt NOAB een moderne, slagkrachtige vereniging waarin besluiten sneller kunnen worden genomen. Ook zorgt de nieuwe structuur voor meer draagvlak onder de leden.