Selecteer een pagina

Terug naar tijdlijn

Aanpassing van het loonbegrip, flexibilisering van de werkkostenregeling, de introductie van het noodzakelijkheidscriterium, én een praktische administratieve verwerking/afrekensystematiek. Dat zijn de adviezen die NOAB en SRA, neergelegd en uitgewerkt in een gezamenlijke position paper, meegeven aan staatssecretaris Weekers van Financiën voor het vergroten van draagvlak voor en het verbeteren van de werkkostenregeling (WKR). Per 1 januari 2015 werden de aanbevelingen grotendeels doorgevoerd, waarmee de WKR werkbaar voor het MKB werd.